Thua đau, Arsenal muốn mua cả Higuain và Aubameyang