Thắng đậm 8-0 Barcelona nhận quà khủng từ Mỹ Duyên