Người của Leicester xác nhận tới Arsenal


Chuyên gia ‘săn đầu người’ của Leicester City, Ben Wrigglesworth xác nhận sẽ chuyển tới làm việc cho Arsenal.