2 siêu sao Brazil có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp Martial